பாடசாலை செல்ல முடியாமவர்களுக்கு விசேட விடுமுறை

தற்போதுள்ள நிலையில், தூர இடங்களுக்கு செல்ல முடியாத ஆசிரியர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட விசேட லீவாக கணிக்கப்படும்.
கல்வியமைச்சின் செயலாளர் தெரிவிப்பு.
-ஜோசப் ஸ்டாலின் –
பொதுச் செயலாளர்,
இலங்கை ஆசிரியர் சங்கம்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!