ஆசிரியர், அதிபர், ஆசிரிய ஆலோசகர் மற்றும் கல்வி நிர்வாக அதிகாரிகள் உட்பட 1000 க்கும் மேற்பட்ட அமைப்புக்கள் நாளை பணி பகிஸ்கரிப்பு

ஆசிரியர், அதிபர், ஆசிரிய ஆலோசகர், கல்விசாரா ஊழியர்கள் மற்றும் கல்வி நிர்வாக அதிகாரிகள் உட்பட 1000 க்கும் மேற்பட்ட அமைப்புக்கள் நாளை பணி பகிஸ்கரிப்பில் ஈடுபடவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளன.

கல்வித்துறை சார்ந்தோர், சுகாதாரம், போக்குவரத்து, நிர்வாகம் என அனைத்து துறைசார்ந்தோரும் இப்போராட்டத்தில் தாமும் இணைந்துகொள்வதாக அறிவித்துள்ளனர்.

ஆசிரியர் அதிபர் தொழில்சங்களின் கூட்டமைப்பு தனியாகவும் கூட்டாகவும் கல்வி அமைச்சுக்கு நாளை பணி பகிஸ்கரிப்பில் ஈடுபடுவதாக அறிவித்துள்ள அதேவேளை, இலங்கை கல்வி நிர்வாக சேவை தொழிற்சங்கம் இது தொடர்பாக கல்வி அமைச்சருக்கு எழுத்து மூலம் அறிவித்துள்ளது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!