கல்வியியல் கல்லூரி டிப்ளோமாதாரிகள் நியமனம்: சப்ரகமுவ மாகாணம்

தேசிய கல்வியியல் கல்லூரிகளின் 2017-2019 குழுவினருக்கான நியமன ஏற்பாடுகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சப்பரகமுவ மாகாணத்தின் நியனமங்கள் வழங்கல் எதிர்வரும் ஏப்ரல் 28 ஆம் திகதி ஆளுனர் தலைமையில் இடம்பெறவுள்ளது. இந்நிகழ்வில் தெரிவு செய்யப்பட்ட 65 ஆசிரியர்களுக்கு நியமனம் வழங்கப்படவுள்ளது.

தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு கடிதம் மூலம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

பெயர் பட்டியல்

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!