பாடசாலைகளுக்கு விடுமுறை

(17) நாளை வெள்ளிக்கிழமை அனைததுப் பாடசாலைகளுக்கும் விடுமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!