பாடசாலைகளுக்கு இரு தினங்கள் விசேட விடுமுறை

கடந்த ஏப்ரல் 28 மற்றும் மே 6 ஆகிய இரு தினங்களும் பாடசாலைகளுக்கான விசேட விடுமுறை தினங்களாக கருதுவதற்கு கல்வி அமைச்சு தீர்மானித்ததாக இலங்கை ஆசிரியர் சங்கம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

இன்று கல்வி அமைச்சின் அதிகாரிகளுக்கும் ஆசிரிய தொழிற்சங்கங்களுக்கும் இடையில் நடைபெற்ற கலந்துரையாடலின் போதே இத்தீர்மானம் எட்டப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, குறித்த தினங்களில் ஆசிரியர்களின் விடுமுறைகள் கருத்திற் கொள்ளப்பட மாட்டாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!