பல்கலைக்கழக நேர் முகத்தேர்வு ஒத்திவைக்கப்பு

பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் அறிவிப்பு


2020/2021 ஆம் கல்வியாண்டுக்கான பல்கலைக்கழக உள்ளீர்ப்பில் பாடநெறிக்கு அப்பாற்பட்ட நடவடிக்கைகளில் சிறந்து விளங்கும் மாணவர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான பொருத்தமான விதிகளின் கீழ் நாளை நடைபெறவிருந்த நேர்முகத் தேர்வினை ஒத்திவைக்க பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு தீர்மானித்துள்ளது.

நாட்டின் தற்போதைய நிலைமையே இதற்குக் காரணம் என பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!