ஆரம்பப் பிரிவுக்கு சீருடை முக்கியமல்ல

 மக்களது நிலமையினை கருத்திற்கொண்டு நாளை பாடசாலை செல்லும் ஆரம்ப (Primary) வகுப்பு மணவர்களுக்கு பள்ளி சீருடை கட்டாயமில்லை என கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் அறிவித்துள்ளார்.

இதன்படி பாதணி மற்றும் வெள்ளை சீருடை இல்லாத மாணவர்கள் பொருத்தமான ஆடைகளை அணிந்து பாடசாலை செல்லமுடியும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!