ஜனவரி 3 முதல் அரச ஊழியர்கள் வழமை போன்று அழைக்கப்படுவர்

 

ஜனவரி 3 முதல் அரச ஊழியர்கள் வழமை போன்று அழைக்கப்படுவர்

எதிர்வரும் ஜனவரி 3 முதல் அரச சேவையை வழமைபோன்று நடாத்திச் செல்வதற்காக அரச ஊழியர்களும் வழமை போன்று கடமைக்கு அழைக்கப்படுவதாக அரச சேவைமாகாண சபை மற்றும் மாகாண பரிபாலன அமைச்சின் செயலாளர் ஜே.ஜே.ரத்னசிரி தெரிவித்துள்ளார். 

நாட்டின் பல செயற்பாடுகள் சாதாரண வழமை நிலைக்குத் திரும்பியுள்ளது. அவ்வாறே அரச ஊழியர்களையும் சாதாரண வழமை நிலைக்கு அழைக்கப்படவுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார். கோவிட் காரணமாக சுமார் 2 வருடங்கள் அரச ஊழியர்கள் சலுகை பெற்றிருந்தனர் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். 

கோவிட் நிலமை காரணமாக நிறுவனத்தின் தலைவரது தேவை அடிப்படையில் ஊழியர்கள் அழைக்கப்பட்ட போதிலும் ஜனவரி 3 முதல் அனைத்து ஊழியர்களும் கடமைக்கு அழைக்கப்படுவதாக அவர் தெரிவித்தார். 

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!