பட்டதாரி பயிலுனர்களில் கல்வி அமைச்சின் கீழ் நிலைப்படுத்தப்பட்வர்களுக்கான அறிவித்தல்


தொழிலற்ற பட்டதாரிகள் மற்றும் டிப்ளோமாதாரிகளை தொழிலில் நிலைப்படுத்தும் வேலைத்திட்டம் (2020) இன் கீழ் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டு பயிற்றுவிக்கப்பட்ட பயிலுநர்களுக்காக நிரந்தர நியமனம் வழங்குதல்


மேற்கூறப்பட்ட வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் தேசிய கல்வியற் கல்லூரிகள், ஆசிரியர் பயிற்சிக் கல்லூரிகளில், ஆசிரிய மத்திய நிலையங்களில் மற்றும் இணைப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேசிய பாடசாலைகளில் பயிற்சி பெற்று, 2022 ஜனவரி மாதம் 03 ஆம் திகதி தொடக்கம் நிரந்தர நியமனம் பெற்ற, கல்வி அமைச்சின் கீழ் நிலைப்படுத்தப்பட்ட பட்டதாரிகள் மற்றும் டிப்ளோமாதாரிகள், தமது நிரந்தர நியமனக் கடிதத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்காக கீழ் குறிப்பிடப்பட்ட தினங்களில் பத்தரமுல்ல, “இசுருபாய”, வளாகத்தில் அமைந்துள்ள கல்வி அமைச்சிற்கு வருகை தருமாறு தயவாய் அறியத்தருகிறேன்.

2. மேலும், தாங்கள் வருகை தரும்போது தேசிய அடையாள அட்டை மற்றும் 2021 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதி வரை பயிற்சி பெற்றுக் கொண்டிருந்ததாக உறுதிப்படுத்துவதற்காக தாபனப் பொறுப்பாளரின் கடித்துடன் வருகை தர வேண்டும்.

பட்டதாரி -டிப்ளோமாதாரி பயிற்சி பெற்ற மாவட்டங்கள்வருகைதர வேண்டிய தினங்கள்
கொழும்பு, மாத்தரை2022 ஜனவாp 11
ஹம்பாந்தோட்டை, கேகாலை, பதுளை, இரத்தினபுரி, மாத்தளை2022 ஜனவாp 12
கண்டி, அநுராதபுரம், பொலன்னறுவை2022 ஜனவாp 13
வவூனியா, மன்னார், கம்பஹ, காலி2022 ஜனவாp 18
அம்பாரை, மொணராகல, புத்தளம், களுத்துரை2022 ஜனவாp 19
குருநாகல, யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி, திருகோணமலை, மட்டக்களப்பு, நுவரெலிய, முல்லைத்தீவூ2022 ஜனவாp 20

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!