பணி பகிஷ்கரிப்பு போராட்டம் 98% வெற்றி-

 

பணி பகிஷ்கரிப்பு போராட்டம் 98% வெற்றி- ஆசிரியர்கள், அதிபர்கள் பெற்றார் வழங்கிய செய்தியை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் என இலங்கை ஆசிரிய சங்கத்தின் சையலாளர் ஜோஸப் ஸ்டாலில் தெரிவித்துள்ளார்.

இன்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்ட அவர் இதனைத் தெரிவித்தார். 

இன்றைய தினம் போலவே, நாளையும் நாம் இந்தப் போராட்டத்தை முன்னெடுக்கிறோம். நாளையும் இதனை வெற்றியடையச் செய்வோம். இதன் மூலம் அரசாங்கத்திற்கு நாம் ஒரு செய்தியை வழங்கியுள்ளோம். 

அமைச்சரவை உபகுழு பரிந்துரைத்த சம்பள அதிகரிப்பை ஒரே தடவையில் தாருங்கள். அதே நேரம் அதனை சுபோதினி பரிந்துரையின் ஒரு கட்டமாகத் தர வேண்டும். 

மூன்றில் ஒன்று மூன்றில் இரண்டு என்ற எந்த நிபந்தனையும் இன்று முழுவதையும் ஒரே தடவையில் தர வேண்டும் என்ற செய்தியை அனைவரும் எத்திவைத்திருக்கிறோம். 

பாடசாலைகைளத் திறப்பதற்கு அரசாங்கம்  கையாண்ட அனைத்து குப்பாடி வேலைகளும் பயனற்றுப் போயுள்ளதாகச் சுட்டிக் காட்டிய ஸ்டாலின் இதன் மூலம் வழங்கியுள்ள செய்தியை தெளிவாகப் புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறினார். 

அரசாங்கத்திற்கு பெற்றாரும் பெரும் செய்தியை தந்துள்ளனர். ஆசிரியர்கள் அதிபர்கள் மீது கொண்டுள்ள நம்பிக்கையை அவர்கள் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர் என்றார். 

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!