பணி புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள ஆசிரியர்களின் சம்பளத்தை நிறுத்தும் தீர்மானம் இல்லை – கல்வி அமைச்சின் செயலாளர்

இன்றும் நாளையும் பாடசாலைக்கு சமூகமளிக்காதவர்களின் சம்பளத்தை நிறுத்தும் தீர்மானம் எதுவும் இல்லை என கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் தெரிவித்துள்ளார். 

இவ்வாறான ஒரு சம்பள நிறுத்தத்திற்கு ஜனாதிபதியோ அல்லது கல்வி அமைச்சரோ தமக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்க வில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். 

ஆசிரியர்களின் பிரச்சினைகளை உரிய வகையில் தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். 

அனைத்து ஆசிரியர்களும் 25 ஆம் திகதி பாடசாலைகளுக்கு வருகை தருவதாக தமக்கு அறிவித்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பட்டார். 

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!