பாடத்தை திட்டமிடல் மற்றும் தயார்படுத்தலுடன் தொடர்புடைய கற்பித்தல் திறன்கள்.

பாடத்தை திட்டமிடல் மற்றும் தயார்படுத்தலுடன் தொடர்புடைய கற்பித்தல் திறன்கள். Teaching skills related to lesson planning and preparation. S.Logarajah...

Read more
Page 1 of 19 1 2 19
error: Content is protected !!