ஆக்கச்சிந்தனை – CREATIVITY

ஆக்கச்சிந்தனை ஆக்கச்சிந்தனை அல்லது ஆக்கத்திறன் எனும் பதமானது  இருபத்தோராம் நூற்றாண்டிற்குரிய கல்விச் செயற்பாடுகளில் மிகமுக்கியமான இடத்தினை வகிக்கின்றது. புதியனவற்றை உருவாக்கும் உள்ளார்ந்த...

Read more
Page 1 of 24 1 2 24
error: Content is protected !!