பிள்ளைகளிடத்தில் கல்விச் சமூகமயமாக்கலை ஏற்படுத்துவதில் நவீன ஊடகங்களின் பங்களிப்பு

தற்காலத்தில் பிள்ளைகளிடத்தில் கல்விச் சமூகமயமாக்கலை ஏற்படுத்துவதில் நவீன ஊடகங்களின் பங்களிப்பு தற்காலச் சமூகங்களின் சமூகக் கட்டமைப்பானது E-society என அழைக்கப்படும் அளவிற்கு இணையத்துடனும் சமூக ஊடகங்களுடனும் பின்னிப்...

Read more

Trending Stories

EXAMS AND RESULTS

UNIVERSITY ADMISSIONS 2022/2023

WhatsApp Image 2023 09 06 at 12.08.04 PM

Facebook Page

WhatsApp Group

Picsart 22 07 14 08 35 37 571 1024x375 1

Telegram Group

Picsart 22 07 14 09 19 47 227 1024x424 1

Follow teachmore

google news

CIRCULARS

COURSES

TEACHINGS

DOWNLOAD

கட்டுரை

Most Viewed

error: Content is protected !!