எரிபொருள் விநியோகம் முறை: உங்களுக்கு கிடைக்கும் எரிபொருளின் அளவை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

தேசிய இளைஞர் படை மற்றும் அதன் உறுப்பினர்களுடன் இளைஞர் விவகார அமைச்சு ‘தேசிய எரிபொருள் அனுமதி’ முயற்சிக்கு உதவ முன்வந்துள்ளது.

ஜூலை 21 ஆம் தேதி முதல் தேசிய இளைஞர் படை, எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களில் மற்றும் குறிப்பாக கிராமப்புறங்களில் தன்னார்வத் தொண்டு செய்து அனுமதிக்காக பதிவு செய்யவும் பொதுமக்களுக்கு உதவவும் தயாராகியுள்ளனர்.

National Fuel Pass உள்ள பயனர்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட எரிபொருள் ஒதுக்கீடு குறித்த தகவல்களைப் பெறுவதற்கு முறைமை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

எரிசக்தி அமைச்சின் கூற்றுப்படி, பொதுமக்கள் முதலில் பதிவு செய்து தேசிய எரிபொருள் அனுமதிச்சீட்டைப் பெற வேண்டும்.

எரிபொருள் ஒதுக்கீட்டைப் பதிவுசெய்து தகவல்களைப் பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் பின்வருமாறு

  • Register via www.fuelpass.gov.lk
  • Type ‘FUEL BAL’ <vehicle licence plate number> and send sms to 076 6220 000 for fuel quota balance check
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!