உயர்த்தப்பட்டதை விட குறைகிறது எரிவாயு விலை

எரிவாயுவின் விலையை சமீபத்தில் உயர்த்திய விலையை விட அதிக அளவில் குறைக்கப்படும் என்று லிட்டோ நிறுவனம் கூறியிள்ளது.

அதன் தலைவர் திரு.முதித பீரிஸ் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கையில்

இவ்வாறு கூறினார்.

உலக சந்தையில் எரிவாயு விலைக்கு ஏற்ப, ஆகஸ்ட் 5ம் தேதிக்குள் எரிவாயு விலை குறைக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

“இப்போது குறைக்கப்படும் விலை யை குறிப்பிட விரும்பவில்லை.

ஆனால் நான் உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பு கொடுக்கிறேன். சமீபத்தில் உயர்த்தப்பட்ட விலையை விட விலை குறையும். 50 ரூபா தான் உயர்த்தினோம். ஆனால், நிச்சயமாக அதைவிட அதிகமாகக் குறைக்கப்படும்” என்றார்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!