வடக்கு மாகாணத்தைச் சேர்ந்த இளையோர்களுக்கு

 

வடக்கு மாகாணத்தைச் சேர்ந்த இளையோர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் அரிய வாய்ப்புக்கள்………..

இலவச வகுப்புக்கள்…………

 

விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

  • யோகக்கலை மற்றும் தற்காப்புகலைப் பயிற்சிகள்; – ஆண்/பெண் இருபாலருக்கும் 
  • போட்டிப் பரீட்சை வழிகாட்டல் வகுப்புக்கள்
  • மொழிப்பயிற்சி (சான்றிதழ்) வகுப்புக்கள்

 

விண்ணப்ப முடிவு திகதி : 2022.01.31

 அறிவுறுத்தல்  மற்றும் விண்ணப்பப் படிவங்களை கீழே உள்ள இணைப்புக்கள் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளலாம்

  1. அறிவுறுத்தல்
  2. விண்ணப்பப்படிவம்

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!