குளவி கொட்டு: 60 மாணவர்கள் வைத்தியசாலையில்

குளவி கொட்டுக்கு உள்ளான 60 மாணவர்கள் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு்ளளனர். மொனராகல பிரதேசத்தின் பாடசாலை ஒன்றிலேயே இச்சவம்பம் இடம்பெற்றுள்ளது என பொலிஸ் ஊடகப் பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!