தரம் 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சை -ஒருங்கிணைப்பு நிலையங்கள் மற்றும் பிராந்திய சேகரிப்பு நிலையங்களாக செயற்படும் பாடசாலைகளுக்கு விடுமுறை

 

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சையுடன் தொடர்புடைய ஒருங்கிணைப்பு நிலையங்கள் மற்றும் பிராந்திய சேகரிப்பு நிலையங்களாக செயற்படும்  பாடசாலைகளுக்கு மாத்திரம் பின்வரும் தினங்களில் விடுமுறை வழங்குவதற்கு கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக பரீட்சைத் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.

 பாடசாலைகளுக்கான ஒருங்கிணைப்பு மையங்கள் ஜனவரி 20 மற்றும் 21, 2022 ஆகிய தினங்களிலும்

பிராந்திய சேகரிப்பு மையமாக செயற்படும் பாடசாலைகளுக்கு ஜனவரி 19, 20 மற்றும் 21, 2022,  ஆகிய தினங்களிலும் விடுமுறை வழங்க கல்வி அமைச்சு அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக பரீட்சை ஆணையாளர் நாயகம் அறிவித்துள்ளார்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.