வடமேல் மாகாண சபை பாடசாலைகளில் இலங்கை ஆசிரியர் சேவையில் 3 ஆம் வகுப்பு I (A) தரம் I வெற்றிடங்களுக்கு பட்டதாரி பயிலுனர்கள் மற்றும் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்தல் – 2022

நேர்முகத் தேர்வு தொடர்பான அறிவித்தல்

උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් හා සංවර්ධන නිලධාරීන් වයඹ පළාත් සභා පාසල්වල පවතින ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3 පන්තියේ I (අ) ශ්‍රේණියේ ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීම – 2022

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!