5 வருடம் வெளிநாட்டு வேலையில் ஈடுபடும் பிரேரணைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம்

அரச ஊழியர்கள் தமது சேவை மூப்பு மற்றும் சேவைத் தொடர்ச்சி மற்றும் ஓய்வூதியம் ஆகியவற்றுக்கு பாதிப்பில்லாத வகையில் சம்பள மற்ற விடுமுறையில் வெளிநாடு செல்வதற்கான பிரேரணைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

இதன்படி, இதுவரை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஒழுங்குமுறையில் பல்வேறு மாற்றங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டு புதிய சுற்றுநிருபம் ஒன்று விரைவில் வெளிவரும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!