எரிபொருள் விலைகள் குறைக்கப்பட்டன.

எரிபொருள் விலைகள் குறைக்கப்பட்டன

Petrol 92 : Rs 450 (-20)

Petrol 95 : Rs 540 (-10)

Diesel : Rs 440 (-20)

Super Diesel : Rs 510 (-10)

புதிய விலைகள் ,

பெட்ரோல் – 92 – ரூ.450
பெட்ரோல் – 95 – ரூ. 540
டீசல் – ரூ .440
சூப்பர் டீசல் – ரூ.510

Teachmore
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!