National Fuel Pass, QR Code க்கு மீண்டும் பதிவு செய்யுமாறு சிலருக்கு அறிவிப்பு

கணினியில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக, தேசிய எரிபொருள் அனுமதிக்காக பதிவு செய்த பலருக்கு மீண்டும் பதிவு செய்யுமாறு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று (20), 1919 என்ற இலக்கத்தினூடாக குறுஞ்செய்தி மூலம் இது குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனால், தேசிய எரிபொருள் உரிமத்திற்கான QR குறியீட்டை முன்னர் வெற்றிகரமாகப் பெற்ற பலர், தொடர்புடைய QR குறியீட்டைப் பெறுவதற்கு மீண்டும் பதிவு செய்ய வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!