ரணில் விக்ரமசிங்க ஜனாதிபதியாக தெரிவு

இன்று பாராளுமன்றில் இடம்பெற்ற ஜனாதிபதித் தெரிவில் ரணில் விக்ரமசிங்க ஜனாதிபதியாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தமது அபிப்பிராயத்தின் பேரில் வாக்களித்து, ரணில் விக்ரமசிங்கவை ஜனாதிபதியாகத் தெரிவு செய்துள்ளனர்.

இத்தேர்தலில் ரணில் விக்ரமசிங்க, டலஸ் அலகபெரும மற்றும் அனுர குமார திசானாயக்க ஆகியோர் போட்டியிட்டனர்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!