அடுத்த வாரம் பாடசாலைகளை நடாத்தல் – கலந்துரையாடல்

எரிபொருள் நெருக்கடி மற்றும் நாட்டில் நிலவும் சூழ்நிலை காரணமாக அடுத்த வாரம் பாடசாலைகளை நடத்துவது தொடர்பில் விசேட கலந்துரையாடல் ஒன்று தற்போது இடம்பெற்று வருகின்றது.

கல்வி அமைச்சில் நடைபெறும் இந்த கலந்துரையாடலில் அமைச்சின் செயலாளர், மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!