நுவரெலியா மாவட்ட பாடசாலைகளுக்கு விடுமுறை

நாளை (02) நுவரெலிய மாவட்டத்தின் சகல பாடசாலைகளுக்கும் விடுமுறை வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சீரற்ற காலநிலை காரணமாக இத்தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இத்தீர்மானம் தொடர்பாக மத்ரிய மாகாண ஆளுநர் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!