இன்று பாடசாலைகள் ஆரம்பம்

எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டினால் ஏற்பட்ட போக்குவரத்து பிரச்சினை காரணமாக கடந்த சில வாரங்களாக விடுமுறை வழங்கப்பட்டிருந்த அரச மற்றும் அரச அனுமதி பெற்ற தனியார் பாடசாலைகளின் செயற்பாடுகள் இன்று (25) மீண்டும் ஆரம்பமாகும் என கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. அத்துடன் 2022ஆம் ஆண்டுக்கான முதலாம் தவணை கற்றல் செயற்பாடுகள் எதிர்வரும் செப்டம்பர் மாதம் 7ஆம் திகதி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் தவணை கற்றல் செயற்பாடுகள் இடம்பெறும் காலப்பகுதி தொடர்பில் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் எனவும் முதலாம் தவணை பரீட்சை இடம்பெற மாட்டாது எனவும் கல்வி அமைச்சு மேலும் தெரிவித்துள்ளது.

இதற்கமைய, திங்கள், செவ்வாய் மற்றும் வியாழக்கிழைமைகளில் மாத்திரம் பாடசாலைகளில் கற்பித்தல் நடவடிக்கைகள் இடம்பெறும் எனவும் தெரிவித்துள்ள கல்வி அமைச்சு, புதன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் மாணவர்கள் வீட்டிலிருந்து கற்றல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட முடியும் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளது.

இன்று முதல் பாடசாலைகளில் அத்தியவசியக் கற்றல் உள்ளடக்கத்தின் அடிப்படையில் கற்றல் கற்பித்தலை நடைமுறைப்படுத்துமாறு கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

எனினும், நாட்டில் எரிபொருள் கிடைப்பனவு கடந்த வாரங்களைப் போலவே உள்ளகதாகவும் பெரும்பாலான நிலையங்களில் எரிபெர்ருள் இல்லை எனவும் குற்றம் சாட்டப்படுகிறது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!