கல்வியியல் விரிவுரைக் குறிப்புக்கள்


கல்வியியல் பாடநெறிக்கான குறிப்புக்கள்


உளவியல் எண்ணக்கருக்கள்

வளர்ச்சியும் விருத்தியும்

பன்முக நுண்மதி


MR.P.RAJESWARAN

LECTURER – PROFESSIONAL SUBJECT

JAFFNA NATIONAL COLLEGE OF EDUCATION 

கீழே உள்ள படங்களின் மீது க்லிக் செய்து பிடிஎப் பைல்களை தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!