உயர் தரப் பெறுபேறு இம்மாதத்திற்குள்

க.பொ.த உயர் தரப் பரீட்சை பெறுபேறு இம்மாதம் 15 ஆம் திகதிக்கும் 30 ஆம் திகதிக்கும் இடையில் வெளியிடப்படும் என கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

2022 ஆம் ஆண்டுக்கான உயர் தரப் பரீட்சைக்கான விண்ணப்பம் 19 ஆம் திகதி முடிவடைவதாக பரீட்சைத் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.

இதன்படி, 19 ஆம் திகதக்கு முன்னர் பெறுபேறு வெளிவரும் அல்லது விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி பரீட்சை பெறுபேறு வரும் வரை பிற்போடப்படும் என ஊகிக்கலாம்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!