இன்று முதல் அவசரகால நிலை பிரகடனம்

EMERGENCY LAW

A gazette notice implementing the state of emergency in the country from today (18).

இன்று முதல் நாடு முழுவதும் அவரகால சட்டத்தை அமுல்படுத்திவதற்கான பிரகடனத்தை அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவித்தலை நேற்று நள்ளிரவு பதில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க வெளியிட்டுள்ளார்.

Teachmore
Teachmore
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!