முதல் நாளிலேயே ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமானோர் பதிவு செய்துள்ளனர்.

தேசிய எரிபொருள் அனுமதி க்காக அறிமிகப்படுத்திய இணையத்தளத்தில் ஒரு மில்லியனைக் கடந்த பதிவுகள் இடம்பெற்றுள்ளதாக ICTA அறிவித்துள்ளது.

இந்த தளத்தை மேம்படுத்த முயற்சிகள் இடம்பெற்று வருவதாகவும் ICTA வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Teachmore
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!