சுகாதார திணைக்கள உத்தியோகத்தர்களுக்கு நாளை (15) எரிபொருள் வழங்கப்படவுள்ள நலையங்கள்

சுகாதார திணைக்கள உத்தியோகத்தர்களுக்கு நாளை (15) எரிபொருள் பெற்றுக் கொள்வதற்கான, எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்கள் தொடர்பான விபரங்களை சுகாதார அமைச்சு வெளியிட்டுள்ளது.

Teachmore
Teachmore

Teachmore
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!