அரச ஊழியர்கள் தற்காலிகமாக தனியார் துறையில் சேவையாற்றுவதற்கான ஏற்பாடு குறித்து ஆராய்வு

அரச ஊழியர்கள் தற்காலிகமாக தமது சேவையிலிருந்து விலகி தனியார் துறையில் சேவையாற்ற அனுமதி வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் குறித்து ஆராய்ந்து வருவதாக பொது நிர்வாக உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

இது குறித்து ஆராய்ந்து அறிக்கை சமர்ப்பிப்பதற்கு 7 பேர் அடங்கிய குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சின் செயலாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் வெளியான, அரச ஊழியர்கள் சேவை மூப்பு மற்றும் ஓய்வூதிய ப் பாதிப்பின்றி 5 வருட விடுமுறை பெறுவதற்கான சுற்றுநிருபத்தின் படி, அந்த விடுமுறையை உள்நாட்டிலோ அல்லது வெளிநாட்டிலோ பணி புரிவதற்கு விடுமுறை வழங்கப்படும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

எனினும் அதற்கான வேறு சில ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படடவேண்டிய தேவை உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதோடு, அது தொடர்பாக ஆராயவே 7 பேர் கொண்ட குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!