தரம் 1 மாணவர் அனுமதி-விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி நீடிப்பு

தரம் ஒன்றுக்கு மாணவர்களை அனுமதிப்பதற்கான விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான முடிவுத் திகதியை கல்வி அமைச்சு நீடித்துள்ளது.

எதிர்வரும் 2023 ஆம் ஆண்டு, முதலாம் தரத்தில் மாணவர்களை அனுமதிக்க கோரப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் ஜூலை 15 யுடன் முடிவடைவதாக கல்வியமைச்சு அறிவித்திருந்தது.

இந்நிலையில் நாட்டின் சூழ்நிலையை கருதிற்கொண்டு விண்ணப்ப முடிவு திகதியை நீடிக்குமாறு பெற்றோரிடமிருந்து கல்வி அமைச்சுக்கு கோரிக்கைகள் கிடைக்கப்பெற்றிருந்தன.

அதன்படி, விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி திகதி எதிர்வரும் ஓகஸ்ட் 01ஆம் திகதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக கல்வியமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!