க.பொ.த சாதாரண தரம். விடைத்தாள் மதிப்பீடு ஆகஸ்ட் 5 முதல்

க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சையின் விடைத்தாள் புள்ளியிடலின் இரண்டாம் கட்டம் ஆகஸ்ட் 05 முதல் ஆகஸ்ட் 14, 2022 வரை நடைபெறும் என பரீட்சைத் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது. இப் பணி நாடளாவிய ரீதியில் 45 மையங்களில் நடத்தப்படும் எனவும் பரீட்சைத் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!