தென் மாகாணப் பாடசாலைகள்: மாணவர்கள் 5 நாட்களும், ஆசிரியர்கள் 3 நாட்கள்

தென் மாகாணப் பாடசாலைகள் ஆகஸ்ட் 1 முதல் 5 வரை 5 நாட்களும் நடைபெறும் என தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனினும் ஆசிரியர்கள் முன் அறிவித்து இரண்டு நாட்கள் விடுமுறையைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் எனவும் இந்த விடுமுறை தனிப்பட்ட விடுமுறையாக கருதப்படமாட்டாது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தினமும் போதுமான சமான எண்ணிக்கையில் ஆசிரியர்களின் வருகையை உறுதிப்படுத்துவதோடு, நெகிழ்வுத் தன்மையான நேரசூசி பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

மாணவர்கள் ஐந்து நாட்களும் பாடசாலக்கு வருகை தர வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!