உயர் தர செயன்முறைப் பரீட்சை தொடர்பான அறிவித்தல்

க.பொ.த உயர்தரப் பரீட்சை 2021 (2022)க்கான செயன்முறைப் பரீட்சைகள் தொடர்பான விசேட அறிவிப்பை பரீட்சைகள் திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ளது.

இம்மாதம் 29ஆம் திகதி தொடக்கம் மே மாதம் 10ஆம் திகதி வரை நாட்டியம் மற்றும் அரங்கக் கலை பாடங்கத்திற்கான செயன்முறைப் பரீட்சைகளை நடாத்துவதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது.

அத்தோடு, பின்வரும் பாடங்களுக்கான செயன்முறைப் பரீட்சை சாதாரண தரப் பரீட்சைக்குப் பின்னர் நடைபெறும் என பரீட்ணை திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது.

  1. உயிர்முறைத் தொழிநுட்பவியல்
  2. பொறியியல் தொழிநுட்பவியல்
  3. மனைப் பொருளியல்

இது தொடர்பான பரீட்சைகள் திணைக்களம் விடுத்துள்ள அறிவித்தல் பின்வருமாறு.

Teachmore
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!