ஏப்ரல் 28 மற்றும் மே 6 ஆகிய தினங்கள் பாடசாலை விடுமுறையாகக் கணிப்பிடப்படும் – செயலாளர்

2022 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 28 ஆம் திகதி மற்றும் மே மாதம் 6 ஆம் திகதி ஆகிய பாடசாலை நாட்கள் பாடசாலை விடுமுறையாகக் கருதப்படும் என்று கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் எம். என். ரணசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக கடந்த காலங்களில் ஆசிரிய அதிபர் தொழிற்சங்க கூட்டமைப்புடன் கலந்துரையாடியதுடன், அவர்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் ஒப்பமிட்டு அதிபர்களுக்கான மற்றும் கல்வி அதிகாரிகளுக்கான உத்தியோகபூர்வ அறிவித்தலாக வெளியிட்டுள்ளார்.

உத்தியோகபூர்வ கடிதம் கீழே

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!