பாடசாலைகள் 25 ஆம் திகதி ஆரம்பம்

நாடளாவிய ரீதியிலுள்ள சகல அரச மற்றும் அரச அங்கீகாரம் பெற்ற பாடசாலைகளை 25 ஆம் திகதி திங்கட்கிழமை ஆரம்பிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

21 ஆம் திகதி ஆரம்பிப்பதாக அறிவிக்கப்பட்ட போதிலும் எரிபொருள் நெருக்கடியின் காரணமாக இத்திகதி மாற்றப்பட்டுள்ளது.

Teachmore
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!