வடமேல் மாகாண அரச ஊழியர்களுக்கு எரிபொருள் வழங்க ஏற்பாடு

வடமேல் மாகாணத்தின் அரச சேவையை தடையின்றி முன்கொண்டு செல்வதற்கு எரிபொருள் விநியோகத்தை ஒழுங்கு செய்தவற்கு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. வடமேல் மாகாண ஆளுனரின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க கூட்டுறவு அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் ஊடாக இந்த ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

இதன்படி பதிவு செய்யப்படும் மோட்டார் வண்டிக்கு 5 லீட்டரும் மோட்டார் வாகனங்களுக்கு 35 லீட்டரும் வழங்கப்படவுள்ளன.

குறிப்பிட்ட அரச துறைகளுக்கு எரிபொருள் வழங்கப்படும் தினங்கள் மற்றும் எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களின் பட்டியலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இதன் அடிப்படையில் இடம்பெறும் பதிவுகளின் படி எரிபொருள் விநியோகம் இடம்பெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!