கட்டுரைகள்

Academic personality : Prof. Dr F. M. Nawastheen

கல்விப்புல ஆளுமைகள் அறிமுகம்: பேராசிரியர் கலாநிதி எப்.எம்.நவாஸ்தீன் எம்.எம்.அஹமத் பிஸ்தாமி இலங்கையின் நீண்ட கல்வி வரலாற்றில், சமகாலத்தில் மின்னும் சில உயிர்த்துடிப்பான...

Read more

It is illegal for the titles of Deshamani and Deshabandhu to be awarded by third parties

தேசமானி, தேசபந்து பட்டங்கள் மூன்றாம் தரப்பினால் வழங்கப்படுவது சட்டவிரோதம் றிப்தி அலி தேசமானி, தேசபந்து போன்ற தேசிய நன்மதிப்புப் பட்டங்களை ஜனாதிபதி...

Read more

பாடத்தை திட்டமிடல் மற்றும் தயார்படுத்தலுடன் தொடர்புடைய கற்பித்தல் திறன்கள்.

பாடத்தை திட்டமிடல் மற்றும் தயார்படுத்தலுடன் தொடர்புடைய கற்பித்தல் திறன்கள். Teaching skills related to lesson planning and preparation. S.Logarajah...

Read more
Page 1 of 22 1 2 22
error: Content is protected !!