கட்டுரைகள்

4.0 சகாப்தத்தில் முரண்பாட்டு முகாமைத்துவத்தில் பாடசாலைத் தலைவரின் பங்கு

4.0 சகாப்தத்தில் முரண்பாட்டு முகாமைத்துவத்தில் பாடசாலைத் தலைவரின் பங்கு THE SCHOOL PRINCIPAL'S ROLE IN CONFLICT MANAGEMENT IN THE...

Read more

பிள்ளைகளின் உலகை புரிந்து கொள்ளல்

பிள்ளைகளின் உலகை புரிந்து கொள்ளல் ஒரு பைலட்டாகி ஹெலிகொப்டர் ஒன்றை தன் பாடசாலை விளையாட்டு மைதானத்தில் தரையிறக்க விரும்புவதாக இடைநிலை வகுப்பு...

Read more

பாடசாலை மேற்பார்வை/மதிப்பீட்டுச் செயன்முறை தொடர்பான சமகாலப் பிரச்சனைகளும் அதற்கான தீர்வுகளும்

பாடசாலை மேற்பார்வை/மதிப்பீட்டுச் செயன்முறை (School Supervision / Evaluation of Quality of Education) தொடர்பான சமகாலப் பிரச்சனைகளும் அதற்கான தீர்வுகளும்...

Read more
Page 1 of 24 1 2 24
error: Content is protected !!