தேசிய கல்வியியல் கல்லூரி – இறுதிப் பரீட்சை 2020(2022)

2018-2020 கல்வி ஆண்டு மாணவர்களின் தேசிய கல்வியியல் கல்லூரிகளுக்கான இறுதிப் பரீட்சையை நடாத்துவதற்கு பரீட்சைகள் திணைக்கம் ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டுள்ளது.

எனவே இதற்கான விண்ணப்பங்களை இணையத்தளம் வாயிலாக சமர்ப்பிக்குமாறு கோரப்பட்டுள்ளது. (பீடாதிபதிகளிடம் கோரப்பட்டுள்ளதுஸ்ர)

குறிப்பிட்ட விண்ணப்பங்கள் மற்றும் படிவங்களை நிரப்பி இம்மாதம் 29 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் அனுப்பி வைக்குமாறு கல்வி அமைச்சு கோரியுள்ளது.

Teachmore
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!