அரச ஊழியர்கள் அரசாங்கம் மற்றும் அரச கொள்கைகளை விமர்சித்தால் நடவடிக்கை

சமூக வலைத்தளங்களைப் பயன்படுத்தி அரசாங்கம் மற்றும் அரசாங்கத்தின் கொள்கைகளை விமர்சிக்க வேண்டாம் என உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் சந்தன தென்னகோன் கடிதமொன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

மேலும், அரச சேவையை அவதூறு செய்யும் வகையில் சமூக ஊடகங்களை பயன்படுத்த வேண்டாம் எனவும் அரசாங்க கொள்கைகளை விமர்சிக்க வேண்டாம் எனவும் கண்டி மாவட்ட செயலகத்தின் கடிதத் தலைப்பில் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் எம்.ஆர்.ஜெயசிங்கவிற்கு ‘எச்சரிக்கை விடுத்தல்’ எனும் தலைப்பில் கடிதம் ஒன்றையும் அவர் வழங்கினார்.

எதிர்காலத்தில் இவ்வாறான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டால், அது ஸ்தாபன விதிக் கோவையின் XLVII அத்தியாயத்தின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

Teachmore
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!