சப்ரகமுவ பாடசாலைகளும் நடைபெறும்

சப்ரகமுவ மாகாணத்திலுள்ள அனைத்து வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்களாலும், அனைத்து பிரதேச கல்விப் பணிப்பாளர்களாலும் அனைத்து அதிபர்களுக்கும்.


நாளை ஊரடங்குச் சட்டத்தை கருத்தில் கொண்டு சப்ரகமுவ மாகாணத்தில் உள்ள அனைத்து பாடசாலைகளும், மாகாண பாடசாலைகள் மற்றும் தேசிய பாடசாலைகள் உட்பட அனைத்து பாடசாலைகளும் காலை 7.30 மணி முதல் மதியம் 12.30 மணி வரை மட்டுமே பாடசாலை மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பாடசாலைக்கு வருகை தந்து வீடுகளுக்கு செல்ல அனுமதிக்கப்படும். என்பதை அன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதற்கிணங்க இந்தச் செய்தியை அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் பாடசாலை மாணவர்களுக்கும் அதிபர்கள் வழங்கி நடவடிக்கைகளைத் திட்டமிடுமாறு அறிவுறுத்த வேண்டும். O/L பரீட்சை ஒத்திகை நாளை நடைபெறாது. சப்ரகமுவ மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர். சப்ரகமுவ மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளரின் பணிப்புரையின் பிரகாரம்

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!