பாடசாலை நடவடிக்கைகளைத் தொடர்வது தொடர்பாக கல்வி அமைச்சர்

ஆகஸ்ட் மாதம் பாடசாலைகளுக்கு விடுமுறை கிடையாது என கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த தெரிவித்துள்ளார்.

அதன்படி, வரும் திங்கட்கிழமை முதல் நவம்பர் இறுதி வரை விடுமுறையின்றி பாடசாலைகளை நடத்தி விடுபட்ட கற்றலை ஈடுகட்ட திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

நவம்பர் 27ஆம் திகதி 5ஆம் ஆண்டு புலமைப்பரிசில் பரீட்சை நடத்தப்பட்ட பின்னர், உயர்தரப் பரீட்சை நவம்பர் 28ஆம் திகதி முதல் டிசம்பர் 23ஆம் திகதி வரை நடைபெற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும், இந்த ஆண்டு உயர்தரப் பரீட்சையில் 24 பிரதான பாடங்களுக்கு தோற்றவுள்ள மாணவர்களுக்காக மாகாணங்களுக்கிடையேயான ஒருங்கிணைப்புடன் பல்கலைக்கழக சமூகத்தால் அமர்வுகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!