தரம் 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சை விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி நீடிப்பு

தரம் 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சை விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி நீடிப்பு

தரம் 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சைக்கான விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி நீடிக்கப்பட்டுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

விண்ணப்பமும் விபரங்களும்

விண்ண்ணப்ப முடிவுத் திகதி 7 ஓகஸ்ட் 2022 ஆகும்.

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!