அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் இன்றுடன் விடுமுறை

அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் இன்று முதல் விடுமுறை வழங்குவதாக கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

அரச மற்றும் அரச அங்கீகாரம் பெற்ற தனியார் பாடசாலைகளின் 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான மூன்றாம் தவணை இன்றுடன் நிறைவு பெறுவதாகவும் 2022 ஆம் ஆண்டு கல்வி நடவடிக்கை ஏப்ரல்18 திகதி ஆரம்பமாகும் என கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

Teachmore
SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!