ஆசிரியர்கள் வாசிக்க வேண்டிய கட்டுரைகளின் தொகுப்பு:

சர்வதேச ஆசிரியர் தினமும் ஆசிரியர்களின் தொழில் திருப்தியும்
https://teachmore.lk/teachers-day-service/

விளைதிறன் மிக்க கற்பித்தல்: பிரச்சினைகள் தீர்ததல் முறையின் பயன்பாடுகள்
-கே.புண்ணியமூர்த்தி
https://teachmore.lk/2021-04-blog-post_38-html/

மாணவர்களின் பய உணர்வும் ஆசிரியர்களின் முகாமைத்துவ வகிபாகமும்
-கே.புண்ணியமூர்த்தி
https://teachmore.lk/2021-04-blog-post_49-html/

பரிகாரக் கற்பித்தல் முறை
-கலாநிதி தேவராசா முகுந்தன்
https://teachmore.lk/2021-03-blog-post_57-html/

நவீன கல்வி முறையில் ஆசிரியர் வகிபாகம்
பேராசிரியர் சோ. சந்திரசேகரம்
https://teachmore.lk/2020-12-blog-post_4-html/

எண்ணக்கரு உருவாக்கமும் மொழிவிருத்தியும்
-ந.பார்த்திபன்
https://teachmore.lk/2020-12-blog-post_4-html-2/

கற்பித்தல், கற்றல் செயன்முறையின் விளைதிறனில் வகுப்பறை முகாமைத்துவத்தின் பங்களிப்பு
-கலாநிதி எஸ்.எஸ்.சரூக்தீன்
https://teachmore.lk/2020-10-blog-post_225-html/

ஆட்சி மாற்றங்களும் கல்வி சீர்திருத்தங்களும்
https://teachmore.lk/2020-09-blog-post_69-html/

இலங்கையில் உள்ளடங்கல் கல்வியை விசேட கல்வியாக நடைமுறைப்படுத்துவதில் எதிர்நோக்கப்படும் சலால்கள்
-திருமதி சிவகுமார் திஜினி
https://teachmore.lk/2020-09-blog-post_28-html/

பாடசாலைக்கல்வி முறையில் கலைத்திட்டத்தின் பங்கு
-வி.பிரசாந்தன்
https://teachmore.lk/2020-07-blog-post_5-html/

பாடசாலைகளில் பாடம் சாரா திறன்களை மாணவர்களுக்கு வழங்குவதிலுள்ள சவால்கள்
-நாகமணி இராமேஸ்வரன்
https://teachmore.lk/2020-07-blog-post_28-html/

கல்வியின் நோக்கங்கள்
-ஜெயசீன் கிரிஸ்டினா
https://teachmore.lk/2020-06-blog-post_5-html/

வீட்டில் கற்றல் சூழலின் அவசியமும் அதனை உருவாக்குவதற்கான வழிமுறையும்
-எம்.ஏ.எம்.ஸனூஸ்
https://teachmore.lk/2020-05-blog-post_961-html/

ஆய்வு ஒழுக்கம்
-கலாநிதி எப்.எம்.நவாஸ்தீன்
https://teachmore.lk/2020-03-research-ethics-html/

கல்விக் கோட்பாடுகளை மாற்றியமைக்க வேண்டும்
-றிஸ்வான் ஜுஸ்லா
https://teachmore.lk/2020-02-blog-post_11-html/

புலமைத் திருட்டு: ஓர் ஒழுக்கவியல் பார்வை
-ஆர்.ஈஸ்வரன்
https://teachmore.lk/2019-12-blog-post-html/

விசேட தேவையுடைய மாணவர்களுக்கான கற்பித்தல்:
வகுப்பறையில் ஆசிரியர்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்கள்
https://teachmore.lk/2019/09/blog-post_79.html

உசாத்துணையிடல் பாணிகள்
-கலாநிதி எப்.எம்.நவாஸ்தீன்
https://teachmore.lk/2019-08-referencing-styles-html/

குழந்தைகளை நன்கு புரிந்து கொள்ளுங்கள்
https://teachmore.lk/2019-07-blog-post_95-html/

தொழிநுட்ப போதனாசார் உள்ளடக்க அறிவு
-கலாநிதி எப்.எம்.நவாஸ்தீன்
https://teachmore.lk/2019-05-tpck-html/

இலங்கையின் முன்பிள்ளைப்பருவ கல்வியியின் போக்குகளும் சவால்களும்
-கலாநிதி எப்.எம்.நவாஸ்தீன்
https://teachmore.lk/2019-05-tpck-html-2/

மாணவர்கள் கல்வியியல் வெற்றிபெற பெற்றாரின் அன்பு தான் அவசியம்
-பெறோஸா பேகம்
https://teachmore.lk/2019-03-blog-post_35-html/

ஆய்வொன்றை மேற்கொள்ளுவதற்கான ஆரம்ப கட்ட நடவடிக்கைகள்
-கலாநிதி த.கலாமணி
https://teachmore.lk/2019-03-blog-post_4-html/

விசேட தேவையுடைய பிள்ளைகளுக்கான கல்வி
ஷிப்னாஸ் ஹாமி
https://teachmore.lk/2019-02-blog-post_37-html/

மனிதனின் சமூக நடத்தையைத் தீர்மானிப்பது கல்வியே
-யோ. அகல்யா
https://teachmore.lk/2019-02-blog-post_86-html/

வீடுதான் முதற் பாடசாலை: பெற்றார் தான் முதல் ஆசிரியர்
-செல்லப்பா சுபாஷினி
https://teachmore.lk/2019-02-blog-post_17-html/

குழந்தையின் ஆளுமை விருத்தியில் பெரும் பங்கு வகிக்கும் விளையாட்டுக்கள்
-ச.அனுஷா தேவி
https://teachmore.lk/2019-02-blog-post_2-html/

மலர்கள் மீது சுமத்தப்படும் பாறாங்கல்
-கலாநிதி சமுத்ரா செனரத்
https://teachmore.lk/2019-01-blog-post_302-html/

குழந்தையின் உள்ளக்கிடக்கையை முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்
-சந்துரு மரியதாஸ்
https://teachmore.lk/2018-12-blog-post_23-html-2/

குழந்தையின் மொழி அறிவு, விழுமியம் ஆரம்பிக்கும் இடம் குடும்பமே
-சி.அருள்நேசன்
https://teachmore.lk/2018-12-blog-post_23-html/

இயலுமையற்ற மாணவர்களை ஊக்குவிப்பது ஆசிரியர்களின் கடமை
https://teachmore.lk/2018-12-blog-post_10-html/

ஆசிரியர்களிடம் விருத்தியாக்கப்பட வேண்டிய மிருது நிலைத் திறன்கள்
-க.சுவர்ணராஜா
https://teachmore.lk/2018-12-blog-post_91-html/

ஆசிரியர்களுக்கான கற்பித்தல் மாதிரிகள்
-கலாநிதி மா. செல்வராஜா
https://teachmore.lk/2018-12-blog-post_5-html/

ஆசிரியது நவீன வகிபங்குப் பரிணாமமாக உளவளத்துணையாளர்
-கலாநிதி பா.தனபாலன்
https://teachmore.lk/2018-12-blog-post_60-html-2/

பாடசாலை கல்வித் தர மேம்பாட்டிற்கான தலைமைத்துவ திறன் விருத்தி வாய்ப்புகள்
-க.பாஸ்கரன்
https://teachmore.lk/2018-12-blog-post_60-html/

இலங்கையில் ஆரம்பக் கல்வியில் எதிர்பார்க்கப்படும் மாற்றங்கள்
-கே. புண்ணியமூர்த்தி
https://teachmore.lk/2018-11-blog-post_37-html/

பாடசாலை ஒழுக்க விழுமியங்களைப் பாதுகாப்பதில் இலங்கையின் கல்விச் சட்டங்கள்
-தக்ஷாயினி ராஜேந்திரன்
https://teachmore.lk/2018-11-blog-post_7-html/

உலகமயமாக்கலும் இலங்கையின் கல்விப் போக்குகளும்
-ஸாஜஹான் ஷிபான்
https://teachmore.lk/2018-11-blog-post_45-html/

SHARE the Knowledge

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!